การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพและการประเมินผลทางคลินิก ใช้การประเมินจากการใช้ชีวิตประจำวันของคนไข้ ที่มีผลต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ความเครียด การผ่อนคลาย การออกกำลังกาย รวมถึงระดับอารมณ์และระดับพลังงานของคนไข้ ควบคู่กับการวิเคราะห์ภาวะโภชนาการ ที่เรียกว่า “ สแนปช็อตทางสุขภาพ ” และสร้างบริบทที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับผลการทดสอบ ส่วนนี้ยังรวมถึงการตรวจสุขภาพโดยละเอียด การตรวจเลือดและการตรวจปัสสาวะ เช่น การตรวจพยาธิ หรือการตรวจสิ่งที่กำลังคุกคามการทำงานของระบบในร่างกาย รวมถึงการขาดวิตามินและแร่ธาตุ การตรวจสารพิษ การตรวจจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง การตรวจระดับแร่ธาตุ การอักเสบของอวัยวะ  การตรวจมะเร็งและอื่นๆ อีกมากมาย

แพ็คเกจตรวจสุขภาพครบวงจร

Complete blood count, Glucose, Creatinine, Cholesterol, Triglyceride, HDL-Choleste- role, LDL-Cholesterol (direct), Urine examination (IQ200), Uric acid, AST – Aspartate Transaminase (SGOT), ALT – Alanine Transaminase (SGPT), ALP (Alkaline Phosphatase), TSH (Thyroid Stimulating Hormone), Free T3 (Triiodothyronine Free ), Free T4 (Thyroxine Free), Blood Urea Nitrogen (BUN), Alpha-Fetoprotein (AFP), CEA (Carcinoembryonic Antigen), IGF (Insulin-like Growth hormone Factor), IGFBP3, Cancer Antigen 15-3 (Breast Cancer), Carbohydrate Antigen 19-9, Cancer Antigen 125 (Ovary), FSH, Luteinizing Hormone (Quantitative), Estradiol (E2).

ราคา 21,500 บาท

Complete blood count, Glucose, Creatinine, Cholesterol, Triglyceride, HDL-Choleste- role, LDL-Cholesterol (direct), Urine examination (IQ200), Uric acid, AST – Aspartate Transaminase (SGOT), ALT – Alanine Transaminase (SGPT), ALP (Alkaline Phosphatase), TSH (Thyroid Stimulating Hormone), Free T3 (Triiodothyronine Free ), Free T4 (Thyroxine Free), Blood Urea Nitrogen (BUN), Alpha-Fetoprotein (AFP), CEA (Carcinoembryonic Antigen), IGF (Insulin-like Growth hormone Factor), IGFBP3, Cancer Antigen 15-3 (Breast Cancer), Carbohydrate Antigen 19-9, Prostatic Specific Antigen (PSA), Testosterone.

ราคา 21,500 บาท

รึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพ็คเกจตรวจสุขภาพระดับพรีเมี่ยม

การตรวจสุขภาพทั้วไปแบบครบวงจร และยังสามารถเลือกตรวจ:

 

  • Food Intolerance
  • Micro-nutrition
  • Heavy Metal Toxicity

 

 

  • Cancer Biomarkers
  • Natural Killer Cell Activity
  • Inflammatory Markers

 

แพ็คเกจตรวจสุขภาพระดับพรีเมี่ยมของเรา คือการตรวจสุขภาพทั่วไปในเชิงลึก การตรวจระบบภูมิคุ้มกัน ตรวจหาสารพิษ ตรวจหาข้อบกพร่องและความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง ราคาจะขึ้นอยู่กับการเลือกตรวจแต่ละรายการพร้อมส่วนลดแพ็คเกจ

การตรวจสุขภาพเฉพาะด้าน

 

IntelliHealth Plus Medical Center

ศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ตรวจสุขภาพ

ดีท็อกซ์และสุขภาพ

รักษาผิว

ศัลยกรรม

เกี่ยวกับเรา

จองปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟรี

IH+ Video Gallery 

IntelliHealth+ Anti-Aging Clinic

StemCells21 Medical Center

Medical Tourism

SC21 Stem Cells Bioproducts