fbpx
intellihealth clinic, anti-aging clinic, bangkok clinic, rejuvenation clinic, medical clinic bangkok,

ความผิดปกติของระบบประสาท

โปแกรมการรักษาความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง

คลินิก อินเทลลิเฮลธ์ พลัส | กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทประกอบกันเป็นระบบประสาท ด้วยการทำงานร่วมกันสั่งการและควบคุมการทำงานทั้งหมดของร่างกาย เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งของระบบประสาท ผู้ป่วยอาจมีปัญหาในการเคลื่อนไหว การพูด การกลืน การหายใจ หรือ การเรียนรู้ ผู้ป่วยอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความจำ ประสาทสัมผัสหรืออารมณ์ได้เช่นกัน

มีมากกว่า 600 โรคทางระบบประสาท ทั้งนี้สาเหตุเฉพาะของปัญหาทางระบบประสาทแตกต่างกันไป แม้กระทั้งอาจรวมถึงความผิดปกติทางพันธุกรรมความผิดปกติแต่กำเนิด หรือ ความผิดปกติการติดเชื้อ ปัญหาวิถีชีวิต หรือ สุขภาพสิ่งแวดล้อ มรวมทั้งการขาดสารอาหารและการบาดเจ็บที่สมอง การบาดเจ็บที่ไขสันหลังหรือ การบาดเจ็บของเส้นประสาท

ความผิดปกติของระบบประสาท

ความผิดปกติของระบบประสาท คือความผิดปกติของโครงสร้างทางชีวเคมีหรือไฟฟ้าในสมองไขสันหลังหรือเส้นประสาทอื่น ๆ อาจส่งผลให้เกิดอาการและโรคต่างๆ

ทรีทเมนต์สำหรับความผิดปกติของระบบประสาท

แนวทางในการรักษา

ที่ อินเทลลิเฮลธ์ พลัส คลินิกเวชกรรม

เรานำเสนอแนวทางการรักษาอาการความผิดปกติของระบบประสาทและสมองแบบการแพทย์บูรณา การฟื้นฟูความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง ภาวะเสื่อมที่เป็นอยู่และช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการปรับระบบภูมิคุ้มกันและแทนที่เซลล์ประสาทที่กำลังจะตายด้วยเซลล์ใหม่

แนวทางในการรักษาฟื้นฟูความผิดปกติของระบบประสาทและสมองของเราเป็นการออกแบบโปรแกรมการรักษาเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ป่วยของเราทุกคน เพื่อให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการฟื้นฟูความผิดปกติของระบบประสาทและสมองทำให้เกิดการปรับปรุงบางส่วนหรืออย่างมีนัยสำคัญต่ออาการของผู้ป่วยทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้น ขึ้นอยู่กับระยะของอาการของผู้ป่วยแต่ละรายแนวทางของเราให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหลังได้รับการรักษาหรือภายในสองสามเดือนแรกหลังการรักษา แม้ในกลุ่มของอาการท้าทายที่สุด การฟื้นฟูสามารถเห็นผลภายในหกเดือนของการรักษาครั้งแรก 

โปรแกรมการรักษาประกอบด้วย

ที่ อินเทลลิเฮลธ์ พลัส คลินิกเวชกรรม

Personalised Program

ทีมแพทย์ของเราจะทำการตรวจสอบวิเคราะห์อาการและข้อมูลและให้คำปรึกษาผู้ป่วย จากนั้นแพทย์จะเป็นผู้ออกแบบแผนการรักษาเฉพาะบุคคล

Treatment Program

โปรแกรมการรักษาทั้งหมด มีการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม พร้อมด้วยการรักษาที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และการบำบัดตามมาตรฐานที่มีประสิทภาพ

Take Home Course

ผู้ป่วยจะได้รับชุดโภชนาการเฉพาะบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการและส่งเสริมการฟื้นฟูรักษารวมอยู่โปรแกรมการรักษาของผู้ป่วย

Book a FREE Consultation Now

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติของเรา ที่มีบริการด้านภาษาที่หลากหลาย อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาสเปน และ ภาษารัสเซีย

โปรดระบุภาษาที่ท่านต้องการ ทีมแพทย์ของเราจะติดต่อกลับไปในไม่ช้า