ตรวจสุขภาพ กรุงเทพ

ตรวจสุขภาพ กรุงเทพ

การตรวจสุขภาพและการประเมินสุขภาพร่างกาย จะถูกประเมินจากการใช้ชีวิตประจำวันของคนไข้ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ความเครียด การพักผ่อน การออกกำลังกาย ระดับอารมณ์ และ ระดับพลังงาน เมื่อรวมกับการวิเคราะห์การบริโภคอาหารแล้ว เราจะได้ “ภาพรวมสุขภาพ” จะถูกสร้างขึ้นและผลลัพธ์แตกต่างกันไปสำหรับแต่ละผลการทดสอบ

ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพโดยละเอียด อาทิเช่น การตรวจเลือด และ การตรวจปัสสาวะ: การตรวจพยาธิวิทยาแบบครอบคลุม ที่เป็นกระบวนการขัดขวางการทำงานของสุขภาพในร่างกาย รวมถึงการตรวจการขาดวิตามินและแร่ธาตุสารอาหาร จำนวนเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง ระดับการอักเสบ การตรวจวิเคราะห์หามะเร็งและการตรวจอื่น ๆอีกมากมาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • Complete Blood Count (CBC)
 • Thyroid Panel: Total T-4; T-3 uptake; Free Thyroxine Index (FTI); T-7; and Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 • Lipid Profile: Cholesterol, Total, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Cholesterol/HDL Ratio, and Triglycerides
 • Liver Profile: ALT or SGPT, Albumin,Serum; Albumin/Globulin Ratio; Alkaline Phosphatase; AST or SGOT; Bilirubin, Total; Globulin, Total; LDH; Protein; GGT
 • Kidney Panel: Urea Nitrogen (BUN); Creatinine, Serum; Uric Acid; BUN/Creatinine Ratio;
 • Minerals and Bone: Iron, Total; Calcium; Phosphorus;
 • Fluids & Electrolytes: Chloride, Serum; Potassium; Sodium; Carbon Dioxide
 • Diabetes Glucose & HbA1c
 • IGF1 Somatomedin-C (SC)
 • Testosterone, Total and Free
 • Estradiol
 • Progesterone
 • Estrogens
 • Free T4
 • Free Tri-iodothyronine (T3)
 • FSH & LH
 • DHEA, SULFATE
 • Human Growth Hormone (HGH)
 • Homocysteine
 • C-reactive protein (CRP)
 • CA-125, CA-15-3, CA-19-9, CEA, AFP
 • Vitamin A
 • Vitamin B12
 • Folic Acid (Folate)
 • Vitamin D 25-hydroxy
 • Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)
 • Cortisol
 • Urinalysis Complete with Microscopic Examination

 

ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพ: 
34,000 THB ($1,100 USD)  
 • Complete Blood Count (CBC)
 • Thyroid Panel: Total T-4; T-3 uptake; Free Thyroxine Index (FTI); T-7; and Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 • Lipid Profile: Cholesterol, Total, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Cholesterol/HDL Ratio, and Triglycerides
 • Liver Profile: ALT or SGPT, Albumin,Serum; Albumin/Globulin Ratio; Alkaline Phosphatase; AST or SGOT; Bilirubin, Total; Globulin, Total; LDH; Protein; GGT
 • Kidney Panel: Urea Nitrogen (BUN); Creatinine, Serum; Uric Acid; BUN/Creatinine Ratio;
 • Minerals and Bone: Iron, Total; Calcium; Phosphorus;
 • Fluids & Electrolytes: Chloride, Serum; Potassium; Sodium; Carbon Dioxide
 • Diabetes Glucose & HbA1c
 • IGF1 Somatomedin-C (SC)
 • Testosterone, Total and Free
 • Estradiol
 • Progesterone
 • DHEA, SULFATE
 • Human Growth Hormone (HGH)
 • Homocysteine
 • C-reactive protein (CRP)
 • Vitamin D 25-hydroxy
 • Urinalysis Complete with Microscopic Examination

 

ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพ:
18,500 THB ($595 USD)
 • Complete Blood Count (CBC)
 • Thyroid Panel: Total T-4; T-3 uptake; Free Thyroxine Index (FTI); T-7; and Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 • Lipid Profile: Cholesterol, Total, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Cholesterol/HDL Ratio, and Triglycerides
 • Liver Profile: ALT or SGPT, Albumin,Serum; Albumin/Globulin Ratio; Alkaline Phosphatase; AST or SGOT; Bilirubin, Total; Globulin, Total; LDH; Protein; GGT
 • Kidney Panel: Urea Nitrogen (BUN); Creatinine, Serum; Uric Acid; BUN/Creatinine Ratio;
 • Minerals and Bone: Iron, Total; Calcium; Phosphorus;
 • Fluids & Electrolytes: Chloride, Serum; Potassium; Sodium; Carbon Dioxide
 • Diabetes Glucose & HbA1c
 • IGF1 Somatomedin-C (SC)
 • Testosterone, Total and Free
 • Estradiol
 • Vitamin D 25-hydroxy
 • Urinalysis Complete with Microscopic Examination

 

ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพ:
14,500 THB ($465 USD)
 • Complete Blood Count (CBC)
 • Thyroid Panel: Total T-4; T-3 uptake; Free Thyroxine Index (FTI); T-7; and Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 • Lipid Profile: Cholesterol, Total, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Cholesterol/HDL Ratio, and Triglycerides
 • Liver Profile: ALT or SGPT, Albumin,Serum; Albumin/Globulin Ratio; Alkaline Phosphatase; AST or SGOT; Bilirubin, Total; Globulin, Total; LDH; Protein; GGT
 • Kidney Panel: Urea Nitrogen (BUN); Creatinine, Serum; Uric Acid; BUN/Creatinine Ratio;
 • Minerals and Bone: Iron, Total; Calcium; Phosphorus;
 • Fluids & Electrolytes: Chloride, Serum; Potassium; Sodium; Carbon Dioxide
 • Diabetes Glucose & HbA1c
 • IGF1 Somatomedin-C (SC)
 • Testosterone, Total and Free
 • Estradiol
 • Progesterone
 • Free T4
 • Free Tri-iodothyronine (T3)
 • FSH & LH
 • DHEA, SULFATE
 • Human Growth Hormone (HGH)
 • Homocysteine
 • C-reactive protein (CRP)
 • PSA, CA-19-9, CEA, AFP
 • Vitamin A
 • Vitamin B12
 • Folic Acid (Folate)
 • Vitamin D 25-hydroxy
 • Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)
 • Cortisol
 • Urinalysis Complete with Microscopic Examination

ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพ:
34,000 THB ($1,100 USD)  
 • Complete Blood Count (CBC)
 • Thyroid Panel: Total T-4; T-3 uptake; Free Thyroxine Index (FTI); T-7; and Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 • Lipid Profile: Cholesterol, Total, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Cholesterol/HDL Ratio, and Triglycerides
 • Liver Profile: ALT or SGPT, Albumin,Serum; Albumin/Globulin Ratio; Alkaline Phosphatase; AST or SGOT; Bilirubin, Total; Globulin, Total; LDH; Protein; GGT
 • Kidney Panel: Urea Nitrogen (BUN); Creatinine, Serum; Uric Acid; BUN/Creatinine Ratio;
 • Minerals and Bone: Iron, Total; Calcium; Phosphorus;
 • Fluids & Electrolytes: Chloride, Serum; Potassium; Sodium; Carbon Dioxide
 • Diabetes Glucose & HbA1c
 • IGF1 Somatomedin-C (SC)
 • Testosterone, Total and Free
 • Estradiol
 • Progesterone
 • DHEA, SULFATE
 • Human Growth Hormone (HGH)
 • Homocysteine
 • C-reactive protein (CRP)
 • Vitamin D 25-hydroxy
 • Urinalysis Complete with Microscopic Examination

 

ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพ:
18,500 THB ($595 USD)
 • Complete Blood Count (CBC)
 • Thyroid Panel: Total T-4; T-3 uptake; Free Thyroxine Index (FTI); T-7; and Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 • Lipid Profile: Cholesterol, Total, HDL Cholesterol, LDL Cholesterol, Cholesterol/HDL Ratio, and Triglycerides
 • Liver Profile: ALT or SGPT, Albumin,Serum; Albumin/Globulin Ratio; Alkaline Phosphatase; AST or SGOT; Bilirubin, Total; Globulin, Total; LDH; Protein; GGT
 • Kidney Panel: Urea Nitrogen (BUN); Creatinine, Serum; Uric Acid; BUN/Creatinine Ratio;
 • Minerals and Bone: Iron, Total; Calcium; Phosphorus;
 • Fluids & Electrolytes: Chloride, Serum; Potassium; Sodium; Carbon Dioxide
 • Diabetes Glucose & HbA1c
 • IGF1 Somatomedin-C (SC)
 • Testosterone, Total and Free
 • Estradiol
 • Vitamin D 25-hydroxy
 • Urinalysis Complete with Microscopic Examination

 

ราคาแพ็คเกจตรวจสุขภาพ:
14,500 THB ($465 USD)

การทดสอบพิเศษเฉพาะทาง

(ราคาไม่รวมในโปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้น)

 • การตรวจการแพ้อาหารและอาหารแฝง
อาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทานอาหารส่วนใหญ่อาจไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหรือมีการแสดงออกของอาการมีความหลากหลายและแต่ละบุคคลสามารถตอบสนองได้หลายวิธี คนไข้หลายคนทนอยู่กับอาการไม่พึงประสงค์และปล่อยอาการไว้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่เคยสงสัยว่าอาจมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงโรคภายหลัง 

คนไข้หลายท่านไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการตรวจความไวต่ออาหารในขณะตรวจสุขภาพร่างกาย อาการทั่วไปที่มีผลจากความไวต่ออาหารนั้น ได้แก่ อาการท้องอืด โรคลำไส้อักเสบ โรคลำไส้แปรปรวน โรคไมเกรน สภาวะซึมเศร้าและอารมณ์แปรปรวน โรคหอบหืด และ ปัญหาผิวหนังต่างๆ การตรวจความไวต่ออาหารของ IgG ตีความโดยสัมพันธ์กับประวัติของผู้ป่วยและผลการทดสอบอื่น ๆ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในการวินิจฉัยบุคคลที่มีอาการไม่พึงประสงค์ต่ออาหาร ในทางกลับกันการแพ้อาหารเป็นปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ทางภูมิคุ้มกันต่ออาหารซึ่งมักเป็นสื่อกลาง IgE และสามารถวัดได้ในเลือด ส่วนใหญ่ตรวจจากการตรวจหาแอนติบอดีเฉพาะ การแพ้อาหารสามารถระบุได้โดยการตรวจคัดกรองตัวอย่างเลือดเพื่อหาแอนติบอดี IgG ไปยังแผงอาหาร ความไวต่ออาหารที่พบบ่อยที่สุดเกิดขึ้นกับนมวัว ไข่ ถั่วและธัญพืช

Price: 35,000 THB

 

 • การตรวจวิเคราะห์สารอาหารโภชนาการ
การตรวจจุลธาตุหรือสารอาหารโภชนาการ จะประเมินการทำงานของส่วนประกอบทางโภชนาการ 35 ชนิดซึ่งรวมถึงวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระ แร่ธาตุและกรดอะมิโนภายในเซลล์เม็ดเลือดขาวของเรา หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของร่างกายได้แม่นยำที่สุด

Price: 31,500 THB

 

 • การตรวจความเป็นพิษของโลหะหนัก
การตรวจเลือดโลหะหนักคือกลุ่มของการทดสอบที่วัดระดับโลหะที่อาจเป็นอันตรายในเลือด โลหะที่พบมากที่สุดที่ทดสอบ ได้แก่ ตะกั่วปรอทสารหนูและแคดเมียม โลหะที่ผ่านการทดสอบน้อยกว่า ได้แก่ ทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม และ แทลเลียม

Price: 16,500 THB

 

 • การตรวจความเสี่ยงมะเร็ง Cancer BioMarkers
สารบ่งชี้เนื้องอกคือสารที่พบในเลือดในร่างกายหรือเนื้อเยื่อที่ผลิตโดยเซลล์มะเร็ง หากพบเครื่องหมาย CA ในเลือดอาจบ่งชี้ได้ว่ามีมะเร็งอยู่และอาจต้องให้การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดหรือดำเนินการต่อไป

Price: 11,500 THB

 

 • การตรวจความเสี่ยงมะเร็ง Natural Killer Cell Cytotoxicity Profile
ข้อมูลความเป็นพิษต่อเซลล์ของ NK ช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงระดับความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งของผู้ป่วย จากตัวอย่างเลือดสามารถให้แนวทาง% ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งนี้ เมื่อรวมกับรายงานอื่น ๆ เช่นการถ่ายภาพความร้อนและ BioMarkers สามารถให้ข้อมูลสถานะมะเร็ง / รายงานความเสี่ยงต่อพัฒนาการได้อย่างชาญฉลาด

Price: 32,500 THB

 

 • การตรวจความเสี่ยงของมะเร็ง Circulating Tumor Cell (CTC)
Circulating Tumor Cells (CTCs) เป็นเซลล์ที่แยกออกจากเนื้องอกหลักและไหลเข้าสู่กระแสเลือดหรือการไหลเวียนของน้ำเหลืองสร้างเนื้องอกทุติยภูมิ แม้จะมีประชากรที่หายาก แต่เซลล์เหล่านี้ก็แสดงลักษณะการแพร่กระจายและเกี่ยวข้องกับการลุกลามของมะเร็ง การตรวจจับและแยกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของโครงการวิจัยจำนวนมากและแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านนี้ แต่ก็มีข้อบกพร่องมากมายที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวและความจำเพาะของวิธีการต่างๆ

Price: 46,000 THB

 

 • การตรวจความเสี่ยงมะเร็ง RTM Breast Screening (สำหรับผู้หญิง)
การตรวจมะเร็งเต้านม RTM เป็นการประเมินอุณหภูมิของเนื้อเยื่อเต้านมภายในและพื้นผิว การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบางอย่างอาจเกิดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของเนื้องอกหน้าจอ RTM สามารถทำหน้าที่ทดสอบการตรวจหามะเร็งและมวลที่ไม่เป็นอันตราย หน้าจอไม่รุกรานโดยสิ้นเชิงไม่เจ็บปวดและสั้น ไม่ใช้รังสีและมักจะค่อนข้างสบายและอ่อนโยนต่อผู้ป่วย

Price: 7,000 THB

 

 • Resting 12-Lead ECG
การนำอิเล็กโทรด วางบนที่หน้าอก แขนและขา เพื่อรับสัญญาณการเต้นของหัวใจ สัญญาณเหล่านี้จะพิมพ์บนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ในรูปแบบของกราฟ การตรวจนี้ไม่เจ็บปวดและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที การตรวจนี้ใช้เพื่อคัดกรองความผิดปกติของหัวใจและโรค

Price: 2,500 THB

IntelliHealth Anti-aging Clinic

จองทำนัดและปรึกษาแพทย์ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติของเรา ที่มีบริการด้านภาษาที่หลากหลาย อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาสเปน และ ภาษารัสเซีย

โปรดระบุภาษาที่ท่านต้องการ ทีมแพทย์ของเราจะติดต่อกลับไปในไม่ช้า